Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางบุษดี อุตชี
นักบริหารงานการศึกษา (หัวหน้าส่วนการศึกษา)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางทรงสุดา มาตรา
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพัฒน์นุช ภูจิตรน้ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางฉวีวรรณ ศิริวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางชูจิต แก้วนิล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางถนัด ภูยอดตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางนงเยาว์ บุญไพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางบุญทอม ศรีอินทร์น้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางลำดวน คันนาทิพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางวงเดือน สินธุกูฏ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
อุนางสุรัดดา คำศิลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางอนุน สีลาดเลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th