Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางบุษดี อุตชี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางทรงสุดา มาตรา
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพัฒน์นุช ภูจิตรน้ำ
ครู คศ.๒
Responsive image
Responsive image
นางฉวีวรรณ ศิริวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางชูจิต แก้วนิล
ครู คศ.๑
Responsive image
นางถนัด ภูยอดตา
ครู คศ.๑
Responsive image
นางนงเยาว์ บุญไพ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางบุญทอม ศรีอินทร์น้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางลำดวน คันนาทิพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
นางวงเดือน สินธุกูฏ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
Responsive image
อุนางสุรัดดา คำศิลา
ครู คศ.๑
Responsive image
นางอนุน สีลาดเลา
ครู คศ.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th