Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายฉัตรชัย ประสารฉ่ำ
ปลัด อบต.เสาเล้า
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางแอมมะลี บุญสินธุ์
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
Responsive image
Responsive image
น.ส.เสาวรีย์ แก้ววรเศรษฐี
บุคลากร
Responsive image
นายศุภชีพ มังสังคำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายนิยม สุขศิริ
นักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายวิชชุ ฉัตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายณรงค์กร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นายสุทธิศักดิ์ ศรีพุทธา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นส.ดาวประกาย ภูบรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายศักดิ์ครินทร์ คำลาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นายสมควร หงษ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเด่นศักดิ์ มาสุข
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
นายนิมิต รักวิชา
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสุทธิเดช ภูจิตรน้ำ
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายคำปัน กุลทนทัด
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายมนตรี ภูผาผุด
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสมพาร มาริษา
นักการภารโรง
Responsive image
นางวงเดือน มาริษา
คนสวน
Responsive image
Responsive image
นางสมปอง คำแก้ว
จ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th