Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ พาพิพัฒน์
ประธานสภา อบต.เสาเล้า
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญหนา สินธุกูด
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายบุญโฮม วรรณชูชัย
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายสวัสดิ์ ศรีสมศักดิ์
ส.อบต.ม.1
Responsive image
น.ส.วริศรา ภูคำสอน
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายสงวน กุลทนทัด
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายอมร ศรีคะมานนท์
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายนวลจันทร์ สิมมา
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นางบัวทอง อันศิริ
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายบุญหนา สินธุกูด
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายประจวบ แสงจันทร์
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายสมฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายบู่ บุญไพ
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายอุด สุนทรภักดิ์
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายทองมา ภูผาผุด
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นางละออง บันฑิตย์
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายศักดิ์ไชย ยาสาไชย
ส.อบต.ม.8
Responsive image
นายกลิ่นทิพย์ สินธุกูฏ
ส.อบต.ม.8
Responsive image
นายกุหลาบ ภูนิคม
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นายวิเชียร แรงสาริกิจ
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นางราตรี ภูแสงสี
ส.อบต.ม.10
Responsive image
นายมงคล งามดิษฐใหญ่
ส.อบต.ม.10
Responsive image
นายสุรเชษฐ์ ภูฆะมา
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นายอำนวย กองวงษา
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นายสมปอง นาถาดทอง
ส.อบต.ม.12
Responsive image
นายบุญทิต นาสมฝัน
ส.อบต.ม.12
Responsive image
นายเดชชัย มาลิสา
ส.อบต ม.13
Responsive image
นายอภิชา แก้วพรม
ส.อบต.ม.13
Responsive image
นายประดับ เคนทรภักดิ์
ส.อบต.ม.14
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ พาพิพัฒน์
ส.อบต.ม.14
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th