Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
แผนการป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

28 ธ.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02 ก.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

01 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

19 มี.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

11 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กิจกรรมต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า

18 ก.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการจัดอบรมการทำเชื้อบิวเวอร์เรีย และไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2562

11 ก.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

13 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการรณรงค์ไม่กินปลาดิบป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ

08 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

24 ก.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th