Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการจัดอบรมการทำเชื้อบิวเวอร์เรีย และไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2562

11 ก.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี

13 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการรณรงค์ไม่กินปลาดิบป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ

08 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวี

24 ก.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี

19 ก.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดเกาะมหาราชและสะพานเทพสุดา

17 ก.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า พ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของไข้เลือดออก ณ บ้านคำถาวร หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเล้า

04 ก.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

11 มิ.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า พ่นยุ่งป้องกันโรคไข้เลือดออก

04 มิ.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th