Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 7 สายแยกวัดนาศรีนวล หมู่ที่ 6 - หน้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแฝกหมู่ที่ 4 -บ้านคำน้อยดอนหม่วย หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2563
ถึง
28 พ.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝกหมู่ที่ 4 -บ้านคำน้อยดอนหม่วย หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2563
ถึง
28 พ.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้าเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 7 สายแยกวัดนาศรีนวล หมู่ที่ 6 - หน้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำน้อยดอนหม่วย หมู่ที่ 12 สายบ้านคำน้อยดอนหม่วยใหม่ - คำน้อยดอนหม่วยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2563
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
15 เม.ย. 2563
ถึง
15 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ 11 - บ้านหนองโนทอง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563
ถึง
13 ก.พ. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563
ถึง
13 ก.พ. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 สายแยกบ้านนายศิริพันธ์ แสนบุญศิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563
ถึง
13 ก.พ. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ 4 สายแยกบ้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th