Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2561
ถึง
17 ก.ย. 2561
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,11 ตำบลเสาเล้า
14 ก.ย. 2561
ถึง
17 ก.ย. 2561
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเล้า
09 มี.ค. 2561
ถึง
15 มี.ค. 2561
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5,9,11,12,14 ตำบลเสาเล้า
09 มี.ค. 2561
ถึง
15 มี.ค. 2561
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5,9,11,12,14 ตำบลเสาเล้า (เพิ่มเติม)
30 พ.ย. 2560
ถึง
08 ธ.ค. 2560
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (สถ.ศพด.3) ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
08 ธ.ค. 2559
ถึง
20 ธ.ค. 2559
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
08 ธ.ค. 2559
ถึง
20 ธ.ค. 2559
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
18 ม.ค. 2559
ถึง
27 ม.ค. 2559
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3 บ้านหนองไผ่
23 พ.ย. 2558
ถึง
02 ธ.ค. 2558
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 และบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9
31 ส.ค. 2558
ถึง
16 ก.ย. 2558
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th