Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
แผนการป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ม.ค. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2563
ถึง
29 ธ.ค. 2563
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธ.ค. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ ๑๑ ถนนลูกรังสายแยกหน่วยพิทักษ์ป่านาโก - แยกประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านนาศรีนวล ม.๖ เชื่อมต่อสาย บ้านหนองไผ่ ม.๑๔ กลุ่มเกษตรเลี้ยงกุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถนนลูกรังสายหน้าวัดสว่าง - เขื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
08 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำถาวร หมู่ที่ ๑ ถนนลูกรังสายแยกหน้าวัดบ้านคำถาวร - เขื่อน (โนนขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ๑๓ - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธ.ค. 2563
ถึง
09 เม.ย. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ ๒ สายแยกถนนลาดยางด้านทิศตะวันออก (ซอยต้นมะขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำถาวร หมู่ที่ 1 ถนนลูกรังสายแยกหน้าวัดบ้านคำถาวร - เขื่อน (โนนขี้เหล็ก)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th