Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ธ.ค. 2563
ถึง
29 ธ.ค. 2563
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำถาวร หมู่ที่ 1 ถนนลูกรังสายแยกหน้าวัดบ้านคำถาวร - เขื่อน (โนนขี้เหล็ก)
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 - บ้านหนองหว้า หมู่ 8 ตำบลเสาเล้า
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ถนนลูกรังสายหน้าวัดสว่าง - เขื่อน
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ถนนลูกรังสายแยกบ้านทางด้านทิศใต้ - หนองแวง
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ 13 - บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ 2 สายแยกถนนลาดยางด้านทิศตะวันออก (ซอยต้นมะขาม)
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ 2 สายแยกถนนลาดยางด้านทิศใต้ (สี่แยกใหญ่)
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า
04 ธ.ค. 2563
ถึง
15 ม.ค. 2564
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ 11 ถนนลูกรังสายแยกหน่วยพิทักษ์ป่านาโก – แยกประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th