Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2562
ถึง
01 พ.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
26 มี.ค. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที่ 2 (สายบ้านหนองโนทอง ม.2 – บ้านนาโก ม.11)
26 มี.ค. 2562
ถึง
26 เม.ย. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที่ 2 (สายบ้านหนองโนทอง ม.2 – บ้านนาโก ม.11)
14 ก.ย. 2561
ถึง
17 ก.ย. 2561
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,11 ตำบลเสาเล้า
14 ก.ย. 2561
ถึง
17 ก.ย. 2561
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเล้า
20 ส.ค. 2561
ถึง
20 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที่ 2
20 ส.ค. 2561
ถึง
20 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5
20 ส.ค. 2561
ถึง
20 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3
20 ส.ค. 2561
ถึง
20 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาโก หมู่ที่ 11
20 ส.ค. 2561
ถึง
20 ส.ค. 2562
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมีกิจ หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th