Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
แผนการป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
05 เม.ย. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถิติการให้้บริการของหน่วยงาน (6เดือน) แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 เม.ย. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6เดือน) แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 เม.ย. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จำนวน 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
06 ม.ค. 2564 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
03 ธ.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
07 ต.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 ต.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
01 ต.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ก.ย. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th