Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรั จังหวัดกาฬสินธุ์
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2561
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
26 พ.ย. 2561 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ธ.ค. 2560 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
25 ธ.ค. 2560 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
04 ธ.ค. 2560 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding จ้างก่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม อบต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th