Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ธ.ค. 2560 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
25 ธ.ค. 2560 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
04 ธ.ค. 2560 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding จ้างก่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม อบต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ
03 ก.พ. 2557 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
03 ก.พ. 2557 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
28 มิ.ย. 2556 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
01 พ.ค. 2556 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th