Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
29 พ.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน (ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563)
02 พ.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ6เดือนแรก)
10 เม.ย. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 ม.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
08 ม.ค. 2563 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ธ.ค. 2562 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ประจำปี พ.ศ. 2562
01 ธ.ค. 2562 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
24 ต.ค. 2562 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
24 ต.ค. 2562 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.เสาเล้า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ที่ 434/2562 เรื่องมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการตามโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th