Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนตำบลในช่วงสามปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 10 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
     1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างยั่งยืน
     1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างครบครัน
     1.3 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร และเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า
แนวทางการพัฒนา
     2.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างยั่งยืน
     2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานเกษตร และเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า
     2.3 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เป็นเลิศ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
     3.1 แนวทางการพัฒนาด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสังเคราะห์
     3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้นำสมัย
แนวทางการพัฒนา
     4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ
     4.2 แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th