Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า มีจำนวนประชากร 1,343 ครัวเรือน   
     - จำนวนประชากรทั้งหมด 5,747 คน แยกเป็นชาย 2,887 คน หญิง 2,860 คน
     - มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 198 คน/ตารางกิโลเมตร

 
การศึกษา
     1.โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล
          - โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์
          - โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา
          - โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
          - โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
          - โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา
          - โรงเรียนสว่างกิจวิทยา
          - โรงเรียนบ้านหนองไผ่
     2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในวัด
      
สถาบันและองค์การทางศาสนา
     -  วัด/สำนักสงฆ์
    
การสาธารณสุข
     -  สถานีอนามัย ประจำหมู่บ้าน/ตำบล
     -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ 
      
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     -  หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคำถาวร
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านหนองโนทอง
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านโนนมีกิจ
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่
14 แห่ง
2 แห่ง(พัฒนาชุมชน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6
1 แห่ง(กรมการศาสนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3


15 แห่ง


1 แห่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่
ร้อยละ 100


1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th