Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (13 ก.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน (ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563) (29 พ.ค. 2563)  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ6เดือนแ... (02 พ.ค. 2563)  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 เม.ย. 2563)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ม.ค. 2563)
ประกาศ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเ... (08 ม.ค. 2563)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสา... (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำป... (01 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (24 ต.ค. 2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ที่ 434/2562 เรื่องมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราช... (24 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (24 ต.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ต.ค. 2562)
ประกาศรายงานผลงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ต.ค. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า (02 ต.ค. 2562)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2562)
โครงการจัดอบรมการทำเชื้อบิวเวอร์เรีย และไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช... (22 ส.ค. 2562)
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหา... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรร... (26 พ.ย. 2561)
กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ตำบลเสาเล้... (26 พ.ย. 2561)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/เรื่องจัดซื้อจัดจ... (26 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดอบรมการทำเชื้อบ... (18 ก.ย. 2562)  

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสร... (11 ก.ย. 2562)  

โครงการรณรงค์ไม่กินปลาดิบ... (13 ส.ค. 2562)  

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุ... (08 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพปร... (24 ก.ค. 2562)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน... (19 ก.ค. 2562)

พ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ... (17 ก.ค. 2562)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่... (04 ก.ค. 2562)

พ่นยุ่งป้องกันโรคไข้เลือด... (11 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่... (04 มิ.ย. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัด... (07 มี.ค. 2562)

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ... (28 ก.พ. 2562)

โครงการส่งเสริมการบริหารจ... (27 ก.พ. 2562)

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (13 ก.พ. 2562)

อบต.เสาเล้า พบประชาชน (23 ม.ค. 2562)

อำเภอเคลื่อนที่ (23 ม.ค. 2562)

งานบวงสรวง "เจ้าปู่กุงศรี... (16 ม.ค. 2562)

วันเด็ก ปีงบประมาณ 2562 (12 ม.ค. 2562)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้... (20 ธ.ค. 2561)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (05 ก.พ. 2557)
Responsive image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ - บ้านหนองหว้า หมู่ ๘ ตำบลเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (06 ม.ค. 2564)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ ... (15 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ ๒ สายแยกถนนลาดยาง... (08 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำถาวร หมู่ที่ ๑ ถนนลูกรังสายแย... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า โด... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถนนลูกรังสายห... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ ๑๑ ถนนลูกรังสายแยกห... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกวัดไตรกรุงศรีทางด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อถนน... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 6 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ 11 ถนนลูกรังสายแยกหน่วยพิทักษ์ป่า... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ 2 สายแยกถนนลาดยางด้านทิศใต้ (สี... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ 2 สายแยกถนนลาดยางด้านทิศตะวันออ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ 13 - บ้านศรีบุ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ถนนลูกรังสายแยกบ้านทางด้านท... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ถนนลูกรังสายหน้าวัดสว่าง ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 สายบ้านโนนสมบ... (04 ธ.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ไฟดับ (14 ก.ค. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th