Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเสา... (08 ธ.ค. 2559)  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเล้า อำเภอหน... (08 ธ.ค. 2559)  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3 บ้านหนองไ... (18 ม.ค. 2559)  
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเสาเล้า จำนวน 14 หมู่บ้าน 14 โ... (31 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้... (31 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองคืการบริหารส่วนตำบลเสา... (27 ก.พ. 2558)
โครงการก่อสร้างยกร่องพูนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง หมุ่ที่ 12,5 (07 ส.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า จำน... (06 ส.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาที่แก้ไข (04 ก.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ในเขต อบต.เสาเล้า (04 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th