Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก/คู่มือบริการประชาชน/มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) (25 พ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประมาณใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 เม.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565) (25 เม.ย. 2565)  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ... (31 มี.ค. 2565)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน... (16 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ปี 2565 (02 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (31 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เสาเล้า เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (11 ม.ค. 2565)
รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด... (25 ต.ค. 2564)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (14 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อ... (12 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (08 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.เสาเล้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.เสาเล้า (05 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี... (05 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เด... (12 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6เดือน) แร... (05 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถิติการให้้บริการของหน่วยงาน (6เดือน) แรกของปีงบประมาณ พ.ศ... (05 เม.ย. 2564)
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จำนวน 6 เดือน ประจำปีงบป... (02 เม.ย. 2564)
Responsive image

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู... (30 พ.ค. 2565)  

บริการให้ความรู้ประชาชนแล... (28 เม.ย. 2565)  

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (29 มี.ค. 2565)  

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุ... (01 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุ... (01 มี.ค. 2565)

ทำความสะอาดคลองส่งน้ำสถาน... (03 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภ... (02 ก.พ. 2565)

ประชาคมเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถ... (28 ม.ค. 2565)

กิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจร... (17 ม.ค. 2565)

กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติอ... (04 ม.ค. 2565)

โครงการ "จิตอาสา เราทำควา... (28 ธ.ค. 2564)

(25 ส.ค. 2564)

โครงการถนนสะอาด ประจำปีงบ... (27 ก.ค. 2564)

การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.... (02 ก.ค. 2564)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว... (19 มี.ค. 2564)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ค... (11 ม.ค. 2564)

โครงการจัดอบรมการทำเชื้อบ... (18 ก.ย. 2562)

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสร... (11 ก.ย. 2562)

โครงการรณรงค์ไม่กินปลาดิบ... (13 ส.ค. 2562)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุ... (08 ส.ค. 2562)
Responsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้... (15 มี.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ... (14 มี.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเ... (14 มี.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๖ ... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเล... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำถาวร หมู่ที่ ๑ ต... (14 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพ... (08 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (06 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ ... (15 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ ๒ สายแยกถนนลาดยาง... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำถาวร หมู่ที่ ๑ ถนนลูกรังสายแย... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า โด... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถนนลูกรังสายห... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ ๑๑ ถนนลูกรังสายแยกห... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกวัดไตรกรุงศรีทางด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อถนน... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 (04 ธ.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ไฟดับ (14 ก.ค. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th