Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทอำนาจหน้าที่
งบประมาณและแผนการดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
ระเบียบต่างๆ
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานบุคคล
แผนการป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
กระดานสนทนา / พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
การบริการออนไลน์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
facebook อบต.เสาเล้า
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เด... (12 พ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6เดือน) แร... (05 เม.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถิติการให้้บริการของหน่วยงาน (6เดือน) แรกของปีงบประมาณ พ.ศ... (05 เม.ย. 2564)  
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จำนวน 6 เดือน ประจำปีงบป... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธร... (06 ม.ค. 2564)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (03 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (07 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี... (07 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (01 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 ก.ย. 2563)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (13 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน (ต.ค. 2562 - พ.ค. 2563) (29 พ.ค. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ6เดือนแ... (02 พ.ค. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding จ้างก่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ... (04 ธ.ค. 2560)
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬ... (03 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (28 มิ.ย. 2556)
Responsive image

โครงการ "จิตอาสา เราทำควา... (28 ธ.ค. 2564)  

การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.... (02 ก.ค. 2564)  

เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและ... (01 เม.ย. 2564)  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว... (19 มี.ค. 2564)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ค... (11 ม.ค. 2564)

โครงการจัดอบรมการทำเชื้อบ... (18 ก.ย. 2562)

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสร... (11 ก.ย. 2562)

โครงการรณรงค์ไม่กินปลาดิบ... (13 ส.ค. 2562)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุ... (08 ส.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพปร... (24 ก.ค. 2562)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน... (19 ก.ค. 2562)

พ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ... (17 ก.ค. 2562)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่... (04 ก.ค. 2562)

พ่นยุ่งป้องกันโรคไข้เลือด... (11 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่... (04 มิ.ย. 2562)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัด... (07 มี.ค. 2562)

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ... (28 ก.พ. 2562)

โครงการส่งเสริมการบริหารจ... (27 ก.พ. 2562)

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (13 ก.พ. 2562)

อบต.เสาเล้า พบประชาชน (23 ม.ค. 2562)
Responsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (06 ม.ค. 2564)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๗ ... (15 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ ๒ สายแยกถนนลาดยาง... (08 ธ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ ... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำถาวร หมู่ที่ ๑ ถนนลูกรังสายแย... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า โด... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ถนนลูกรังสายห... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ ๑๑ ถนนลูกรังสายแยกห... (08 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกวัดไตรกรุงศรีทางด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อถนน... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ 14 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 6 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่ที่ 11 ถนนลูกรังสายแยกหน่วยพิทักษ์ป่า... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถเกรดเดอร์ปรับเกรดถนนภายในเขตตำบลเสาเล้า (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ 2 สายแยกถนนลาดยางด้านทิศใต้ (สี... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองโน หมู่ 2 สายแยกถนนลาดยางด้านทิศตะวันออ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยศรีสุข หมู่ที่ 13 - บ้านศรีบุ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ถนนลูกรังสายแยกบ้านทางด้านท... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ถนนลูกรังสายหน้าวัดสว่าง ... (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 สายบ้านโนนสมบ... (04 ธ.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ไฟดับ (14 ก.ค. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043-840923  โทรสาร : 043-840923  อีเมล์ : saolao_2017@gmail.com


www.saolao.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表